Títol: Crisi d'identitat
Mides: 23 x 17 cm
Tècnica: Acrílic sobre paper

 

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts: Queden reservats a favor de José Manuel Fernández de la Reguera Agra tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web. Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegides per les lleis i tractats internacionals sobre Propietat Intel·lectual o Copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets. Protecció de dades: José Manuel Fernández de la Reguera Agra es reserva la facultat d´incloure les dades que l´usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, a travès dels correus electrònics posats a la seva disposició en la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder-les-hi enviar informació que consideri del seu interès per qualsevol medi. En relació amb aquestes dades, el usuari podrà exercitar els drets d´accés, de rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret d´invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades. Per l´exercici d´aquests drets l´usuari haurà de dirigir la sol·licitud per escrit a José Manuel Fernández de la Reguera Agra a la direcció següent: aagra3@gmail.com. José Manuel Fernández de la Reguera Agra es compromet a tractar la informació que rep amb la màxima confidencialitat. Limitacions o exclusions de responsabilitat: L´usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc.
Home
Idioma